Stavebné dosky Cemvin

Úvod  /  Fasádne systémy  /  Stavebné dosky Cemvin

Dosky CEMVIN sa používajú ako elektrotunely a nehorľavé podložky pod elektrické rozvody či zariadenia. Ďalej sa používajú na vytváranie podhľadov, podláh a roštových priečok, sú využívané ako debnenie pod strešnú krytinu, protihlukové bariéry pozdĺž diaľnic, kryty podlahových kanálov a šácht, krbové komíny.

Dosky majú prírodnú šedú farbu.

Ohňovzdornosť:

stupeň horľavosti A – nehorľavé !!!
požiarna odolnosť: hr. 5  mm–6 min., hr. 8 mm–15 min., hr. 10 mm–16 min.

 

Odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazu a pôsobenia hmyzu a plesní:

mrazuvzdornosť RL>0,75
nasiakavosť dosiek – max. 18 %

 

Mechanicko - fyzikálne vlastnosti:

objemová hmotnosť min. 1350 kg/m3, max. 1690 kg/m3
pevnosť v ťahu za ohybu – pozdĺž/ priečne:
min.15,0 MPa/min. 23,0 MPa

 

Základné formáty dosiek:

šírka: 1200mm (1250mm)
dĺžka: 2500 alebo 3000 mm (2570 mm alebo 3050 mm)
hrúbka: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8mm, l0mm, l2mm, l5mm, l8mm

 

Na prianie zákazníka je možné zabezpečiť delenie základných formátov dosiek na menšie pravouhlé rozmery.

Vzhľadom k tomu, že dosky CEMVIN sú zaradené do skupiny A, teda nehorľavé a zároveň nevedú elektrický prúd, sú výborným podkladovým materiálom pre elektrorozvody, káble a svietidlá.


© 2002 - 2023